Teelteigenschappen

Groeikracht: middel tot zwak, lichte vertakking en daardoor een open boomstructuur. De bomen sluiten vroeg af.

Vertakking: horizontaal tot recht opstaand, weinig gevoelig voor verkaling

Bloeitijd: 1 tot 2 dagen voor Golden Delicious

Beurtjaar gevoeligheid: Natyra® vraagt om een optimale boomverzorging. Op het moment dat daaraan voldaan wordt is Natyra® weinig beurtjaargevoelig.

Dunbehoefte: Dunning is nodig voor een optimale vruchtgrootte.

Bemesting: Aandacht voor magnesiumgebrek en blad-vruchtverhouding.

Ziektegevoeligheid: Vruchtboomkanker gevoeligheid op niveau Elstar-Wellant ®; weinig gevoelig voor meeldauw;

Schurftresistent: Natyra® is schurftresistent

Teelteigenschappen in detail (PDF)