Licentieaanvragen en bezoeken:

Fresh Forward Marketing BV
Hogewoerd 1C
6851 ET Huissen
Netherlands

Tel:  0031 344 693 314
Email: info@natyra.nl

 

Leveringsvoorwaarden SQ159 NATYRA®

De geleverde bomen mogen door de koper uitsluitend worden gebruikt voor de productie van appels in het bedrijf van de koper. De geleverde bomen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de biologische productie van appels. Het aanvullende gebruik van de merknaam „NATYRA“ is uitsluitend toegestaan voor de marketing en verkoop van eindproducten die aantoonbaar zijn geproduceerd en gecertificeerd conform Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake biologische productie en etikettering van biologische producten. In dat kader is de koper verplicht om de keuringsdiensten, die namens de eigenaar keuringsactiviteiten op een aan hem geleverd ras uitvoeren, relevante controledocumenten te tonen, bijvoorbeeld biologische certificaten. Het is de koper verboden om over te stappen op de conventionele (niet biologische) productie van appels met gebruikmaking van de geleverde bomen. Uitsluitend na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van de eigenaar van het ras of diens vertegenwoordiger, is het koper toegestaan om de bomen te (gaan) gebruiken voor de conventionele (niet biologische) productie van appels. In zodanig geval is gebruik van de merknaam Natyra® in ieder geval niet meer toegestaan.

 

Verkooppunten Natyra®bomen:

http://fleuren.net/

http://www.renenicolai.be

http://www.pob-obstbauberatung.de

http://www.verbeek.nu

http://www.huber-brugger.it/de

http://www.vanrijnfruittrees.nl